arheološki lokalitet


arheološki lokalitet
archaeological site
* * *
• archaeological site

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • lokalitet — lokalìtēt m <G lokaliéta> DEFINICIJA 1. mjesto, predio, kraj s obzirom na njegove naročite prilike, položaj itd., usp. lokacija 2. mjesto na kojem se što traži, na kojem je što pronađeno [arheološki lokalitet] ETIMOLOGIJA vidi lokacija …   Hrvatski jezični portal

 • lokalìtēt — m 〈G lokalitéta〉 1. {{001f}}mjesto, predio, kraj s obzirom na njegove naročite prilike; položaj itd., {{c=1}}usp. {{ref}}lokacija{{/ref}} 2. {{001f}}mjesto na kojem se što traži, na kojem je što pronađeno [arheološki ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • Požega (Serbie) — Pour les articles homonymes, voir Požega. Požega Пожега …   Wikipédia en Français

 • Visibaba — Висибаба Administration Pays  Serbie …   Wikipédia en Français

 • Site archéologique de Rudna Glava — Археолошки локалитет Рудна Глава/Arheološki lokalitet Rudna Glava Localisation Pays …   Wikipédia en Français

 • Site archéologique de Čelarevo — Археолошки локалитет Челарево/Arheološki lokalitet Čelarevo Localisation Pays …   Wikipédia en Français

 • Site archéologique de Starčevo — Археолошки локалитет Старчево/Arheološki lokalitet Starčevo Localisation Pays …   Wikipédia en Français

 • Orahovac — Rahovec Ораховац, Orahovac …   Wikipédia en Français

 • Radimlja — Ràdīmlja ž DEFINICIJA arheološki lokalitet Z od Stoca, BiH, velika nekropola stećaka …   Hrvatski jezični portal

 • Machu Picchu — (izg. mȁču pȉkču) m DEFINICIJA arheol. arheološki lokalitet istoimenoga grada, ruševine iz doba civilizacije Inka (Peru) …   Hrvatski jezični portal

 • Danilo — Dànilo DEFINICIJA 1. v. 2. (o.1670 1735), crnogorski vladika s kojim počinje dinastija Petrovića (vladala Crnom Gorom do 1918), glavni lik Njegoševa epa Gorski vijenac 3. I (1826 1860), crnogorski knjaz kojem je uspjelo uspostaviti međunarodno… …   Hrvatski jezični portal